Introvert in een extraverte wereld

Introvert in een extraverte wereld

In onze open en hypersociale maatschappij lijkt extraversie de maatstaf. Snel, zelfverzekerd, outgoing, energiek en heel veel samenwerken. Introverte mensen krijgen dan al snel het idee dat er iets mis is met hun persoonlijkheid, dat ze niet sociaal en verlegen zijn, dat ze zich aan moeten passen aan hun omgeving.

Fout! Introversie brengt een groot aantal goede eigenschappen met zich mee die van groot nut kunnen zijn op de werkvloer. Introverte mensen kunnen zich doorgaans lange tijd concentreren, kunnen goed luisteren, hebben een scherp observatievermogen en kunnen verbanden leggen die anderen vaak niet zien.

In plaats van zich aan te passen en hun introversie te zien als iets wat weggepoetst moet worden, zouden introverte mensen zich meer bewust kunnen worden van alle positieve eigenschappen die ze hebben. Meer waarde aan hun specifieke kwaliteiten hechten. En hun introverte kant juist aan het werk zetten in plaats van deze te onderdrukken.

Wereldveranderende en baanbrekende introverten als Mahatma Gandhi, Albert Einstein en Barack Obama gingen je al voor!

Wil je je als introvert beter staande houden tussen je extraverte collega’s? Wil je je introverte kwaliteiten leren kennen en verder ontwikkelen? Dan is het themapakket Introvert in een extraverte wereld iets voor jou.